PROTOCOL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA PER A LA COVID-19. CURS 20/21
 PROTOCOL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA PER A LA COVID-19


1.-INTRODUCCIÓ.


La matèria d’educació física, que genera hàbits relacionats amb els estils de vida actius, ensenya l'adequada realització de la pràctica fisicoesportiva i fomenta la seva integració a la manera de viure de les persones, ha de ser preferent en el retorn als centres educatius (COLEF, 2020).

L’educació física de qualitat és un dret fonamental que reporta beneficis per a les persones, les famílies, les comunitats i la societat en general; desenvolupa un paper important per tal d'assolir coneixements bàsics sobre l'activitat física, el benestar i les capacitats físiques; millora la salut mental i les capacitats psicològiques; augmenta les capacitats socials; contribueix a la prevenció i a la rehabilitació dels que corren el risc de caure en addiccions, delinqüència, explotació o pobresa; i pot reportar importants beneficis en els plans de la salut, social i econòmic (Unesco, 2015).

En definitiva, l'EF és fonamental per al desenvolupament integral de l'alumnat. Per això, hem de garantir que es porti a terme de forma segura i responsable, tant per al personal docent i l'alumnat, i que se n’asseguri l’adquisició de les competències bàsiques i aporti les habilitats i oportunitats de promoció de la salut i benestar, tan importants durant aquest temps incert i difícil. Això també l’ajudarà a tenir eines i desenvolupar resiliència en el futur. 

El complex context que envolta a aquesta matèria i que difereix de la resta (espais, activitats, moviment, interacció, materials i equipaments) fa necessari que es generin processos i procediments específics que assegurin el benestar de l'alumnat i del personal docent per tal de minimitzar-ne els riscos. Per aquest motiu, el departament d’educació física de l’INS Antoni de Martí i Franquès ha elaborat aquest protocol per a les seves activitats docents.


2.-PROTOCOL

2.1.- ADAPTACIONS CURRICULARS I D'APRENENTATGE 


 • S’ha adaptat el currículum i l’aprenentatge tenint en compte els continguts competencials i claus, i se n’han seleccionat aquells imprescindibles que siguin adequats per treballar en aquestes condicions (tenint en compte els temps de classe presencial, mitjans, espais disponibles, etc.). 

 • Durant el primer trimestre, s’han seleccionat els continguts amb l’objectiu de disminuir al màxim el risc de contagi: es prioritzen les activitats en espais a l'aire lliure i amb material desinfectat entre classe i classe.2.2.-DISTÀNCIES 

 • Es realitzaran activitats sense contacte físic i en les quals es pugui mantenir la distància de seguretat d’almenys 1,5 metres quan no portin la mascareta.


2.3.-ESPAIS

 • Es prioritzarà la realització de les classes a l’aire lliure, sempre que la climatologia i l’organització dels espais del centre  ho permetin.

 • S’han habilitat nous espais per a ús de vestidors per garantir que cada grup classe es canviï en un espai propi.


2.4.-MATERIAL

 • S’evitaran activitats en les quals calgui tocar superfícies.

 • El material utilitzat es desinfectarà al finalitzar cada classe.

 • L’alumnat haurà de portar per a les classes d’educació física mascareta quirúrgica per tal de poder treure-se-la i posar-se-la durant la classe amb facilitat. Caldrà portar mascareta de recanvi per substituir-la en cas que aquesta es deteriori.


2.5.-LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA [ESPAIS PROPIS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA]

 • S’ha organitzat i s’ha limitat la circulació pels espais que ocupa el departament d’educació física: restricció de l'accés a les àrees exclusives per a docents (despatx del departament) i als magatzems de material; s’han establert punts de sortida i d’entrada diferenciats a la instal·lació i als vestuaris.


2.6.-ORGANITZACIÓ DE LES CLASSES


 • L’alumnat sortirà de la seva aula per anar a fer la classe d'educació física de forma ordenada i amb la mascareta posada fins als vestidors assignats. Es canviaran i sortiran amb la mascareta posada a un punt de trobada que tindrà cada professor/a per començar la classe.

 • Mentre es passi llista i es facin les explicacions, l’alumnat haurà de portar posada la mascareta. Quan es pugui assegurar que l’activitat física es fa amb les garanties de seguretat, el professorat indicarà que es treguin la mascareta. 

 • A l’inici de la sessió l’alumnat es rentarà les mans amb gel hidroalcohòlic que li proporcionarà el professorat. Al finalitzar la classe es rentaran les mans amb aigua i sabó en els punts d'aigua habilitats al pati.


2.7.- ACTIVITATS CURRICULARS FORA DEL CENTRE


 • S’està estudiant la possibilitat de fer alguna activitat curricular fora del centre. Un cop analitzats els protocols de seguretat de cadascuna, rebreu informació sobre la seva realització.


*Totes les normes de funcionament, disciplina, material etc.. que no estan condicionades pel COVID 19 són les establertes pel departament d’educació física al blog.     http://educaciofisicaiamf.blogspot.com/


**Aquest protocol s'ha realitzat seguint les consideracions establertes pel COLEF en el document “Recomendaciones docentes educación física para una escuela segura y responsable ante la nueva normalidad”, tot adaptant-les a les característiques de la nostra situació al centre.  https://www.consejo-colef.es/          
Tarragona, 7 de setembre de 2020.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada